Onze school

Maak kennis met onze school

MISSIE EN VISIE

ONZE MISSIE

We wensen een school te zijn met een breed en kwaliteitsvol onderwijsaanbod voor alle jongeren.

We willen jongeren voorbereiden op een toekomst waar iedereen zijn plaats vindt in een zich steeds sneller ontwikkelende maatschappij. We streven ernaar om hen op te voeden tot zelfstandig denkende mensen met een brede en kritische kijk op zichzelf en de wereld.

In het spoor van de heilige Paulus en als katholieke dialoogschool willen we alle jongeren, zonder uitzondering, respectvol leren omgaan met diversiteit en hen de dialoog leren aangaan met al wie op school en later hun pad kruist.
Image
Image

ONZE VISIE

We willen een boeiende school zijn, in en voor de (lokale) gemeenschap, met een warm hart voor de jongere als opgroeiend individu.

We willen de ruimte bieden aan jonge mensen om in hun streven naar zelfontplooiing ook in hun falen kansen en opportuniteiten te ontdekken.

ONZE STRATEGIE

'SAMEN SCHOOL MAKEN IN BEWEGING'

Samen

Het dagelijks schoolgebeuren krijgt vorm door de transparante samenwerking tussen directie, opvoeders, leerkrachten en leerlingen. Dit gebeurt in overleg met de pedagogische raad, het ondersteunend personeel, de ouderraad, de leerlingenraad en andere overlegorganen.

School maken
• We bieden uitdagend en prikkelend onderwijs, waarmee we proberen in te spelen op de nieuwe tendensen en ontwikkelingen in het onderwijsland. Door goed onderbouwde leertrajecten bieden we leerlingen kansen om te leren voor het leven.

• We hebben oog voor een omkadering waarin de mens en aangepaste zorg centraal staan.

• We stimuleren het personeel om in te gaan op nascholingen gericht op nieuwe leerplannen, nieuwe werkvormen, eigentijdse evaluatie, ...

• We investeren steeds verder in een dynamische leeromgeving met verregaande aandacht voor de digitale wereld. Een aangename, groene omgeving bevordert ook het welbevinden van onze leerlingen en het personeel op school.

In beweging

• Er zijn activerende en eigentijdse lessen die de leerlingen blijven uitdagen om de nodige kennis en vaardigheden te verwerven.

• Er is een evenwichtig aanbod aan activiteiten, zowel
binnen als buiten schoolmuren en lesuren, waardoor onze leerlingen ook op een minder traditionele manier kennis en vaardigheden zich eigen kunnen maken.

• De leerlingen en leerkrachten krijgen kansen om met hun talenten naar buiten te komen en die verder te ontwikkelen in werkgroepen die het accent leggen op cultuur, milieu, sport, taal, inspraak, ...
Image

SCHOOLREGLEMENT

Het Sint-Pauluscollege maakt school samen met bijna 900 leerlingen, leerkrachten en opvoeders en we willen iedereen alle kansen geven om zich te ontplooien. We streven er ook naar dat iedereen zich goed voelt, met een hoog welbevinden, en in een omgeving die veilig en vertrouwd aanvoelt.

Samen leven en werken met zoveel mensen lukt niet zonder goede afspraken. Die afspraken vind je terug in het schoolreglement eigen aan onze school.

Het schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project met een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. In het derde deel vind je heel wat informatie over diverse onderwerpen.

Het volledige schoolreglement is hiernaast beschikbaar in PDF-formaat.

ZORG OP SCHOOL

Naar school komen jongeren om te leren, om zich te ontplooien en om te leven, samen met zovele andere mensen om zich heen. Onze school wil onderwijs bieden waarin alle leerlingen gestimuleerd, ondersteund en begeleid worden. We bereiden leerlingen voor op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. Daarnaast willen we ook de persoonlijkheid van leerlingen helpen vormen, hun welbevinden stimuleren en hen ook leren dat een samenleving steunt op ‘samen’ leren leven. Dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Het lestempo, de moeilijkheidsgraad, de eigen beperkingen, relaties met medeleerlingen en leerkrachten of beslommeringen van thuis kunnen het een jongere moeilijk maken. Dan komt 'zorg' in het vizier.

Zorg kan breed beschouwd worden als het geheel van initiatieven die door alle schoolbetrokkenen (leerkrachten, opvoeders, directie) worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. We hebben daarbij oog voor de totale leerling. In onze school kiezen we voor het concept “geïntegreerde zorg”. De geïntegreerde zorg neemt de school en het beleid van de school als uitgangspunt. “Wat heeft deze individuele leerling in deze context nodig?” Hoe zoeken we samen met alle betrokken partijen naar oplossingen en alternatieven en hoe kunnen we dat continu doen?

Image
Image
In de zorg voor leerlingen kan een aantal fasen onderscheiden worden die op een zorgcontinuüm geplaatst worden. In dit continuüm krijgen alle leerlingen een plaats. Zorg blijft niet beperkt tot de leerlingen die nood hebben aan extra begeleiding. Elke leerling heeft recht op onderwijs dat zoveel als mogelijk aansluit bij zijn behoeften. Elke leerling verdient het om volle aandacht te krijgen voor wie hij is en wat hij nodig heeft.

WIE IS WIE

Henk Millecamp
Henk Millecampdirecteurhenkmillecamp@spwe.be
Mieke Detienne
Mieke Detienneadjunct-directeurmiekedetienne@spwe.be
Image
Daan Azou
Daan Azoudaanazou@spwe.be
Annick Depoortere
Annick Depoortereannickdepoortere@spwe.be
Robbe Van Doorslaer
Robbe Van Doorslaerrobbevandoorslaer@spwe.be
Erika Corne
Erika Corneerikacorne@spwe.be
Jonas Doornaert
Jonas Doornaertjonasdoornaert@spwe.be
Julie Willen
Julie Willenjuliewillen@spwe.be
Saskia Demeestere
Saskia Demeesteresaskiademeestere@spwe.be
Elise Hoflack
Elise Hoflackelisehoflack@spwe.be
Isabelle Demeyere
Isabelle Demeyereisabelledemeyere@spwe.be
Sanne Rigolle
Sanne Rigollesannerigolle@spwe.be
Caroline Blommaert
Caroline Blommaertcarolineblommaert@spwe.be
coördinator eerste jaar
Jelle Leleu
Jelle Leleujelleleleu@spwe.be
coördinator tweede jaar
Eva Verboven
Eva Verbovenevaverboven@spwe.be
coördinator tweede graad
Alexia Van Pelt
Alexia Van Peltalexiavanpelt@spwe.be
coördinator derde graad
Ann-Sophie Devlieger
Ann-Sophie Devliegerannsophiedevlieger@spwe.be
Julie Willen
Julie Willenjuliewillen@spwe.be
Cindy Durnez
Cindy Durnezcindydurnez@spwe.be
Anneleen Gheldof
Anneleen Gheldofanneleengheldof@spwe.be
Sanne Rigolle
Sanne Rigollesannerigolle@spwe.be
Vicky Accou
Vicky Accouvickyaccou@spwe.be
Ann Van Steertegem
Ann Van Steertegemannvansteertegem@spwe.be
Sophie Ghesquiere
Sophie Ghesquieresophieghesquiere@spwe.be
Joke Legrou
Joke Legroujokelegrou@spwe.be
Marieke Pyncket
Marieke Pyncketmariekepyncket@spwe.be
Margot Denolf
Margot Denolfmargotdenolf@spwe.be
Céline Lambrey
Céline Lambreycelinelambrey@spwe.be
Alice Ostyn
Alice Ostynaliceostyn@spwe.be
Alexia Van Pelt
Alexia Van Peltalexiavanpelt@spwe.be
Margot Denolf
Margot Denolfmargotdenolf@spwe.be
Céline Lambrey
Céline Lambreycelinelambrey@spwe.be
Alice Ostyn
Alice Ostynaliceostyn@spwe.be
Alexia Van Pelt
Alexia Van Peltalexiavanpelt@spwe.be
Caroline Blommaert
Caroline Blommaertcarolineblommaert@spwe.be
Tineke Devos
Tineke Devostinekedevos@spwe.be
Caroline Blommaert
Caroline Blommaertcarolineblommaert@spwe.be
Marijke Vandevenne
Marijke Vandevennemarijkevandevenne@spwe.be

CAMPUSSEN

Image

SPW1

SPW1 ligt broederlijk naast de basisschool en is de plaats waar onze leerlingen hun SPWe-carrière beginnen. In dit gebouw zijn namelijk de leslokalen voor de leerlingen van de eerste graad. Ook enkele specifieke vaklokalen (beeld, muziek, leskeuken en technieklokalen) zijn in dit gebouw te vinden. Voor veel oud-leerlingen heeft vooral de grote studiezaal op de eerste verdiepen een haast iconisch karakter.

SPW2

SPW2 is zonder twijfel het paradepaardje op de campus. Deze architecturale parel was het Joegoslavisch paviljoen op Expo 58. Zowel leerlingen van de tweede als de derde graad volgen les in dit atypische schoolgebouw waar licht en openheid voor extra gezelligheid en dynamiek zorgen.

SPW3

Dankzij een vruchtbare samenwerking met het gemeentebestuur maakt SPW3 sinds enkele jaren onze campus compleet. De benedenverdieping biedt ruimte voor een sanitair blok met kleedkamers voor sportlessen. Op de eerste verdieping kunnen we gebruikmaken van drie ruime en moderne klaslokalen voor leerlingen van de tweede en derde graad. Deze lokalen worden, net als de rest van het gebouw, ook gebruikt door de Academie voor Muziek en Woord. Zo wordt dit gebouw optimaal benut.

SCHOOLRESTAURANT

Ook het schoolrestaurant is een voorbeeld van een geslaagde samenwerking met de gemeente. Overdag kan de school de infrastructuur gebruiken als eetzaal met een door de leerlingen erg gesmaakt buffetgedeelte. Ook voor studie, groepswerken, info-avonden en oudercontacten maakt de school dankbaar gebruik van deze polyvalente infrastructuur. 's Avonds en in het weekend kan ons schoolrestaurant - onder de hippe bijnaam 'Kleine Porsies' - via de gemeente gehuurd worden voor evenementen.

BRUGFIGUUR

Image

De Brugfiguur werkt op maat van het gezin en biedt ondersteuning op diverse vlakken. Waar nodig verwijst ze door naar de gepaste hulp-en dienstverlening, op tempo van het gezin. Heb je een vraag of start je samen met de brugfiguur een traject? Alles wat de brugfiguur voor je doet is gratis. Bovendien is de brugfiguur gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat tussen jullie gezegd wordt, blijft onder jullie en wordt met niemand gedeeld.

Een brugfiguur is actief op 4 domeinen: in de school, in het gezin, in de buurt en in het netwerk van diensten. 
Ze ondersteunt het gezin op allerlei vlakken:

  • opvoeding
  • wonen, huisvesting
  • Nederlands leren
  • vrije tijd
  • gezondheid
  • inkomen
  • ... 
Image

kim.lauwers@welzijn13.be

0470 77 10 59

DAGINDELING

De school is elke werkdag open van 07.45 u. tot 18.00 u. (met uitzondering van woensdagnamiddag)

08.10 u.: Eerste belsignaal voormiddag, alle leerlingen zijn op school.

08.15 u.: 1ste lesuur

09.05 u.: 2de lesuur

09.55 u.: Pauze

10.15 u.: 3de lesuur

11.05 u.: 4de lesuur

11.55 u.: Middagpauze (Op woensdag eindigen de lessen om 11.55 u.)

13.15 u.: Eerste belsignaal namiddag, alle leerlingen zijn op school.

13.20 u.: 5de lesuur

14.10 u.: 6de lesuur

15.00 u.: Pauze

15.20 u.: 7de lesuur

16.10 u.: Einde schooldag

16.10 u.: Eventueel 8ste lesuur of diverse activiteiten op vrijwillige basis (sport, studie, leerbegeleiding, groepswerk ...)

INFOBOEKJE

Jaarlijks organiseren we openschooldagen voor nieuwe leerlingen. Tijdens die openschooldagen kan je de school vrij bezoeken. Wie dat wil, kan ook een rondleiding reserveren. Informatie over datum en uren kan je vinden bij het tabblad inschrijving.

Wellicht zit je nu met heel wat vragen omtrent je grote stap naar het secundair.
In dit beknopte infoboekje vind je het antwoord op heel wat vragen.

Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen? Aarzel niet en neem contact op met de school, telefonisch op 056 41 42 76, via mail secretariaat@spwe.be of in de chat op onze website elke schooldag van 19.00 u. tot 21.00 u.

PAULUS POST

Paulus Post is de nieuwsbrief van SPWe. In deze nieuwsbrief blikken we elk trimester terug op activiteiten van het afgelopen trimester. Je kan deze nieuwsbrief hier digitaal inkijken.

Image

OUDERRAAD

Onze school werkt samen met een heel actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit een tiental ouders van leerlingen die een 5-tal keer per jaar samenkomen. Zowel eigen initiatieven als bemerkingen en vragen bij het reilen en zeilen van de school staan op de agenda.

Daarnaast kan de ouderraad ook rekenen op heel wat helpende handen van andere ouders bij eigen activiteiten. Al meer dan 10 jaar ondersteunt de ouderraad acties voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Zij organiseren voor de leerlingen van het 1ste jaar een dropping om het belang van fluohesjes in de verf te zetten.

Iedere ouder van een leerling kan lid worden van de ouderraad of van de groep ‘helpende handen’.

Heb je vragen of opmerkingen voor de ouderraad, dan kan je die ook per mail sturen aan de voorzitter op volgend mailadres: ouderraad@spwe.be

Image
Image

LEERLINGENRAAD

Image

Op onze school is er een leerlingenraad actief. Leerlingen uit de eerste, tweede en derde graad bespreken tijdens vergaderingen het reilen en zeilen van de school. Suggesties over onderwerpen die voor hen van belang zijn, geven ze door aan de directie om het welbevinden van alle leerlingen nog te verbeteren. Samen met de klasverantwoordelijken vormen zij een netwerk en zo hebben leerlingen inspraak in het schoolgebeuren.

Voor de nodige animo zorgen is ook een van de hoofdtaken. Regelmatig voorzien de leerlingen een 'hapje van de maand', al dan niet gekoppeld aan een thema, bijvoorbeeld Fair Trade. Bijzondere dagen zoals Halloween, Valentijn, Pasen en Dag van de Jeugdbeweging gaan niet zonder aandacht voorbij. Thema's die leven bij de leerlingen, zoals de dag van LGBTQ+ en de dag van de sportclub, plaatsen ze in de kijker.Op deze manier brengt de leerlingenraad onze slogan ‘Samen school maken in beweging’ tot leven.

Image

MILIEUWERKGROEP

Op onze school is er een milieuwerkgroep, genaamd de sMOSkes. In het woord sMOSkes vind je de letters MOS terug die staan voor Milieuzorg Op School. In de sMOSkes zetelen leerlingen en begeleidende leerkrachten die samen activiteiten rond milieu bedenken, uitwerken en uitvoeren. Hierbij proberen we om de hele schoolgemeenschap te betrekken. De omgeving, de natuur, het klimaat en het milieu laten ons immers niet onberoerd. We beseffen dat we met onze school geen wereldproblemen kunnen oplossen, maar met kleine acties proberen we om de natuur een stukje te helpen. Deze acties kunnen kaderen in verschillende thema’s waaronder afval, energie, groen, water, duurzaam productgebruik…

Image
Image

BRING YOUR OWN DEVICE

Image

De wereld is in constante verandering en digitaliseert steeds meer. In onze snel veranderende en vluchtige wereld is de impact van nieuwe technologieën op wie we zijn en wat we doen immens.De wereld is in constante verandering en digitaliseert steeds meer. In onze snel veranderende en vluchtige wereld is de impact van nieuwe technologieën op wie we zijn en wat we doen immens.Met het oog op deze evolutie in de samenleving is het belangrijk dat we als school inzetten op het ontwikkelen van de nodige digitale kennis en vaardigheden bij onze leerlingen. We willen hen de wereld, ook de digitale wereld, laten verkennen om hen voor te bereiden om volwaardig aan de samenleving deel te nemen.Met deze infobrochure willen we jullie informeren, een antwoord geven op heel wat vragen en ook (praktisch-technische) ondersteuning aanreiken voor een mogelijke aanschaf van een laptop.

PRESIDIUM

Het laatste jaar secundair is uiteraard bijzonder voor onze leerlingen. Enerzijds staan onze zesdes te popelen om het studentenleven te verkennen en hun vleugels uit te slaan, maar anderzijds willen ze hun schoolcarrière op SPWe in schoonheid afsluiten.

Als school willen we de zesdes graag de mogelijkheden bieden om dat laatste jaar extra glans te geven en hun tegelijk de kans geven om hier zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. Onze presidiumwerking bereikt beide doelen met glans.

Iedere leerling van het zesde jaar kan lid worden van het presidium. Op het einde van het vijfde jaar verkiezen de toekomstige presidiumleden dan twee hoofdpresessen, die de werking coördineren. Het doel is simpel: het zesde jaar onvergetelijk maken. Naast de klassieke hoogtepunten als het 100-dagenprogramma en het galabal staan ook verschillende kleinere prikkels op de presidiumkalender. Zo organiseert het presidium in samenwerking met de jeugdclub maandelijks een lunch met activiteit op donderdag en staan soms sportwedstrijden op het programma.

Dankzij het presidium wordt het laatste jaar een feestjaar!

Image

Adres

Deken Jonckheerestraat 16/1

8560 Wevelgem

Bel

056 41 42 76

Mail

secretariaat@spwe.be